Hamptjärnsbergets Gula MTB

Det här är en ny led vi håller på att utveckla under sommaren 2022. Än så länge är den uppmärkt med gula snitslar.

I grunden är det samma sträckning som vårt ¨gula¨ skidspår, men omdragen på vissa ställen för att undvika blöt terräng.

Start/mål Hamptjärnsstugan

Längd 5 Km

Svårighetsgrad medel/svår

stig 100%

Beskrivning

Leden börjar precis utanför Hamptjärns-stugan. Till att börja med går den över bergshällar och är kuperad och aningens teknisk. Misströsta inte, för efter ett tag övergår berget och brötet till flowig single track utför i fin skogsterräng.

Därefter kommer man ner på en ganska flack slinga i skogen med fin stig. Den här slinga har ett ställe där man måste vara uppmärksam på markeringarna då stigen nästan går ihop på ett ställe.

Nu korsar leden en större stig och går uppför berget igen. Här kan man vika höger och följa den större stigen som leder till parkeringen om vill ha lite enklare cykling. Om du väljer att korsa den större stigen får du nu ett rätt tekniskt parti uppför, vissa partier är branta.

När man kommer till en T-korsning viker man höger och kommer in på Tavelsjö-leden. Följ den och korsa vägen som leder till parkeringen. Har du tagit ¨genvägen¨ ansluter du nu till Tavelsjöleden. Följ leden ytterligare någon knapp Km tills du kommer fram till en ¨trevägskorsning¨

Du är nu framme vid Tjälamrksberget och en fin klättring uppför berget börjar. Det är en brant men inte särskilt lång och tekniskt klättring.

Väl uppe börjar ett parti med lite mer teknisk cykling igen, bla är det två stenpartier som ska korsas, De är rätt tekniska, men med tungan rätt i mun absolut möjliga att klara. De är bara knappt 50 m långa så det är inget problem att styra cykeln över dem.

Därefter kommer härlig utförscykling över stenhällar där man kan hålla bra fart nerför berget. Väl nere kommer ett stenparti till, men den här gången med mindre och rundare stenar där det går att hålla farten uppe om man vil.

Nu är det bara finalen kvar! Den består av single track och bredare stig lätt uppför längs kraftledningen tillbaka till Hamptjärnsstugan.

Eller förresten, den allra sista utmaningen är att ta sig upp för Pulkabacken.


Hamptjärnsbergets XC


Här har vi tagit fram en slinga som är tekniskt lätt, men ändå rolig att cykla, Svårigheten med den här rundan är navigeringen, då den inte är uppmärkt i terrängen. Har ni cykeldator med möjlighet till navigering finns rutten att ladda ner på Strava.

Den här rutten bjuder på fina stigar, gamla körvägar och ett kortare parti grusväg.

start/mål Hamptjärnsstugan

längd 6 Km

stig 75%

asfalt 0%

svårighetsgrad enkel

Beskrivning

Första delen går på fina stigar ner från Hamtjärnsberget, och genom skogen. Ta sikte på Tavelsjöleden i riktning på Hissjö.

När stigarna tar slut blir det cykling på gamla körvägar och grusväg som tar er genom Tjälamark.

Här korsar ni 363:an och cyklar genom ett grustag för att komma in på er körväg som övergår i en fin stig som lutar åt rätt håll, utför! Här går det att hålla farten uppe, men var som alltid beredd på att möta andra människor.

Efter utförskörningen kommer ni ner till Tavelsjöleden igen och börjar trampa tillbaka mot Hamptjärnsstugan på mestadels lättcyklad, bred stig, men med inslag av en del steniga partier.

Efter att återigen ha korsat 363:an börjar en brant stigning som kan vara utmanande, men väl uppe blir det mer lättcyklat igen och ni är snart framme där ni startade.


Kullasskogens Bästa

14 Km single track bonanza


Bar(n)rundan MTB 06,Km

Vi arbetar med en mtb slinga för barnen med start och mål vid Hamptjärnsstugan

Den ska vara lättcyklad och fungera för barn från ca 5-6 år med en cykel med 16¨ hjul. Mer info kommer