öppet alla lördagar & söndgar kl 10-16

kontakta oss

Hamptjärnsstugan

Tjälamark 140, Umeå

facebook.com/hampisstugan